>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายวสันต์ จันทูล

  1. Home
  2. »
  3. นายวสันต์ จันทูล
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

งานเชื่อม,ช่างเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์

CONTACT INFORMATION
Phone: 089 0677629