>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายทินกรณ์ ทัดเทียม

  1. Home
  2. »
  3. นายทินกรณ์ ทัดเทียม
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

เครื่องมือกลเบื้องต้น,เขียนแบบเครื่องกล,งานวัดละเอียด,CNC Lather,CNC Maching center

CONTACT INFORMATION
Phone: 097 049 4030