>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายภัทธนินทร์ เกตุค้างพลู

  1. Home
  2. »
  3. นายภัทธนินทร์ เกตุค้างพลู
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

CNC,เครื่องมือกลเบื้องต้น,แม่พิมพ์พลาสกิต,แม่พิมพ์โลหะ

CONTACT INFORMATION
Phone: 080 167 0486