>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายสิทธินนท์ ประเสริฐสังข์

  1. Home
  2. »
  3. นายสิทธินนท์ ประเสริฐสังข์
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ช่างเชื่อม TIG,ช่างเชื่อม MAX,ช่างเชื่อมไฟฟ้า

CONTACT INFORMATION
Phone: 087 079 0516