>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายสมพร โพธิ์งาม

  1. Home
  2. »
  3. นายสมพร โพธิ์งาม
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ความปลอดภัยในการทำงาน,ช่างฝีมือเบื้องต้น,งานเชื่อมและทดสอบ

CONTACT INFORMATION
Phone: 092 959 5972