>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายฉัตรชัย โสมภีร์

  1. Home
  2. »
  3. นายฉัตรชัย โสมภีร์
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1,การตัดโลหะด้วยแก๊ส ระดับ 1

CONTACT INFORMATION
Phone: 090 984 1336