>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายพรพจน์ แพศิริ

  1. Home
  2. »
  3. นายพรพจน์ แพศิริ
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ระบบนิวแมติกส์, ระบบไฮดรอลิกส์, ระบบควบคุมอัตโนมัติ

CONTACT INFORMATION
Phone: 086 343 2271