>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายวิโรจน์ แก้วสุวรรณ์

  1. Home
  2. »
  3. นายวิโรจน์ แก้วสุวรรณ์
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ความปลอดภัยในการทำงาน,ความปลอดภัยในการทำงาน

CONTACT INFORMATION
Phone: 086 337 8286