บทความ

สพร.17 ระยอง ตรวจเยี่ยม โกลบอลเฮ้าส์-โลตัส ระยอง เพื่อแนะนำ ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19

รับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (Abilympics Thailand 2021)

แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ