คำถามที่พบบ่อย

ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาหลักสูตรการฝึกอบรมได้ 3 วิธี ดังนี้ 1. พิมพ์คำค้นหาในช่อง "ค้นหาจากคำค้น" 2. เลือกค้นหาจากหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องโดยเลือกช่อง "เลือกหมวดหมู่" 3. เลือกดูหลักสูตรการฝึกอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดในช่อง "ค้นหาจากหน่วยงาน"
หากผู้ใช้บริการไม่พบหลักสูตรที่ต้องการ ในเบื้องต้นให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนคำค้นหาที่ใกล้เคียง หรือเลือกดูจากหมวดหมู่ และหน่วยงานต้นสังกัด