>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 456 listings

นายวนาสัณฑ์ วรรณโสภณ

สาขา/หลักสูตร:

การใช้วิศวกรรมย้อนรอยสำหรับออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี Opital 3D Scanner,การควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี Otical Scanner

Phone: 086-520-8211

นางอรุณี ศรีรัตน์

สาขา/หลักสูตร:

แนวโน้มตลาดแรงงาน,การจ้างงาน,เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน,แบบวัดความถนัดทางอาชีพ

Phone: 093-3158866

นางสาวพัทธรีย์ นาคนุช

สาขา/หลักสูตร:

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมีประยุกต์,การทำสบู่ก้อน,กลีสรีน,สบู่เหลว,สบู่สกุชชี่,สบู่เจลลี่,แจลแอลกอฮอล์,สเปร์แอลกอฮอล์,น้ำหอมกลิ่นดอกไม้,ของเล่นสไลม์

Phone: 091-7757261